Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Процедури и договори

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Спедиционен договор. Процедура. Изготвяне на спедиционен договор.

 

 

 

Правна уредба: 361 – 366 от Търговския закон (ТЗ);

 

Определение: Според легалната дефиниция спедиционният договор е договор, с който едната страна, наречена спедитор, се задължава срещу възнаграждение да сключи от свое име и за сметка на другата страна, наречена доверител, договор за превоз на товари.

Предмет: задължение да се извърши едно правно действие за сметка на друго лице, в случая - конкретно определено правно действие – сключване само на договор за превоз.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Договор за лицензия на производствен опит. Процедура. Изготвяне на договор за лицензия на производствен опит.

 

 

Правна уредба: чл. 587 – 599 ТЗ;

Определение: С този договор лицензодателят - титуляр на право върху производствен опит отстъпва срещу възнаграждение изцяло или отчасти ползването на монополното си право ноу-хау, на лицензополучателя.

Характеристики:

-         двустранен;

-         консенсуален;

-         формаен;

-         възмезден;

-         вписва се в регистъра на Патентно ведомство;

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Договор за превоз. Процедура. Изготвяне на договор зая превоз.

 

 

Правна уредба – чл. 367 – 379 от Търговския закон (ТЗ)

 

Определение -  Съгласно ТЗ договорът за превоз е договор, по силата на който превозвачът се задължава срещу възнаграждение и чрез използване на превозно средство да промени положението на лица или предмети в пространството.

Следва да се вземе предвид, че в ТЗ са уредени общите положения на договора за превоз, като по отношение на различните видове превоз (в зависимост от използваното превозно средство) са налице специални правила и специална правна уредба, която дерогира общата. Пример за горното са следните нормативни актове:

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

 

Договор за наем.

 

Правна уредба – чл. 228 – 239 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

Определение: Съгласно легалната дефиниция, с договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползване, а наемателят - да му плати определена цена.

Характеристики:

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2024 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns