Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

НОВИНИ

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Обновена е продукционната среда за електронни обществени поръчки(ЦАИС).

 

Агенцията по обществени поръчки обяви, че на 15.06.2024 г. (събота), е обновена продукционната среда на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Новата версия съдържа следните оптимизации на част от функционалностите на системата:

– При поръчки с обособени позиции, след попълване на прогнозните стойности за всяка обособена позиция в секция „Параметри“ на работното пространство за съответната обособена позиция, системата автоматично сумира и визуализира резултата в общата прогнозна стойност на секция „Параметри“ в основната част на поръчката.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

От 01.02.2024 г. Агенцията по обществени поръчки (АОП)  преустановява изпращането на обявления за публикуване в „Официален вестник“ (ОВ) на Европейския съюз (ЕС) по процедури, открити преди задължителното използване на ЦАИС ЕОП.

Възложителите следва да попълват подлежащите на публикуване в ОВ на ЕС обявления чрез електронната услуга еNotices2, предоставяна от Службата за публикации на Европейския съюз, като едновременно с това информацията се попълва и изпраща за публикуване в Регистъра на обществените поръчки чрез „Редактора на форми“.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

ЕК призова България да спазва законодателството в областта на обществените поръчки, касаещо частните болници.

 

На 24.04.2024г. Европейската комисия е издала мотивирано становище относно България (INFR(2018)2268) за стартиране на производство срещу държавата ни за установяване на нарушение, поради неспазване на законодателството в областта на обществените поръчки, коментира адвокат Борислава Дончева. 

Правилата относно обществените поръчки (Директива 2014/24/ЕС) трябваше да бъдат транспонирани от държавите членки в националното им законодателство до 18 април 2016 г., в този смисъл и Република България. Европейската комисия се обръща неколкократно към България по въпроси, засягащи неоснователното изключване на частните болници от правилата на ЕС за възлагане на обществени поръчки, дори когато те са частично финансирани с публични средства от държавата ни. 

 

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Обществено обсъждане за изменение на Закона за обществените поръчки и правилника за прилагането му. Aдвокат по обществени поръчки.

 

 

Във връзка с промените, приети  в Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП, обн., ДВ, бр. 88 от 20 октомври 2023 г.), се породиха правни хипотези, които се оказват неуредени от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

На първо място в ЗИДЗОП бе предвидена нова форма на контрол от наблюдатели, както и разширяване обхвата на контрола, осъществяван от Агенцията по обществени поръчки (АОП).Тези изменения са в отговор постигане целите, обективирани в Националния план за възстановяване и устойчивост (НВПУ) и са насочени към подобряване на прозрачността и увеличаване на конкуренцията в процеса на възлагане на обществени поръчки. В този смисъл възниква необходимост от създаване на подзаконова нормативна уредба по въпроси, за които е налице законова делегация.

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2024 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns