Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Публикации

АВТОРСКО ПРАВО. РЕГИСТРАЦИЯ НА АВТОРСКИ ПРАВА.

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

 

Авторско право. Регистрация на авторски права в САЩ.

 

 

Автор е всяко физическо лице, което в резултат на своята творческа дейност създаде произведение в областта на литературата, науката и техниката. За автор се презумира лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени върху произведението. В някои хипотези автори са юридически лица – например при компютърните програми, създадени в хипотезата на трудово правоотношение(аргумент от чл.14 от ЗАПСП).

 

  

Кои произведения са обект на авторското право?

 

По принцип авторското право възниква върху всички произведения, които са:

-       създадени в резултат на творческа дейност (тоест не са механично копирани);

-       произведения в литературата, изкуството и науката;

-        които са обективирани по какъвто и да е начин (публикувани, изложени, изпяти, изиграни и прочие)

Въпреки това общо описание, в чл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права са точно изброени всички произведения, които са обекти на авторски права. Такива са:

1.              литературни произведения, включително произведения на научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни програми;

2.              музикални произведения;

3.              сценични произведения - драматични, музикално-драматични, пантомимични, хореографски и други;

4.              филми и други аудио-визуални произведения;

5.              произведения на изобразителното изкуство, включително произведения на приложното изкуство, дизайна и народните художествени занаяти;

6.              реализирани произведения на архитектурата и приложени устройствени планове;

7.              фотографски произведения и произведения, създадени по начин, аналогичен на фотографския;

8.              одобрени архитектурни проекти, одобрени проекти по устройствено планиране, карти, схеми, планове и други, отнасящи се до архитектурата, териториалното устройство, географията, топографията, музейното дело и която и да е област на науката и техниката;

9.              графично оформление на печатно издание;

10.           кадастрални карти и държавни топографски карти;

11.           преводи и преработки на съществуващи произведения и фолклорни творби;

12.           аранжименти на музикални произведения и на фолклорни творби;

13.           периодични издания, енциклопедии, сборници, антологии, библиографии, бази данни и други подобни, които включват две или повече произведения или материали.

В закона изрично е отбелязано и за кои произведения не възникват авторски права, а именно:

-  нормативните и индивидуалните актове на държавни органи за управление, актовете на съдилищата, както и официалните им преводи;

-       идеи и концепции;

-        фолклорни творби;

-        новини, факти, сведения и данни.

 

Какво представлява авторското право и какви права има авторът?

Със създаването и обективирането на произведението авторът на произведението получава правна закрила върху неговото авторско право. Какво означава това? Това означава, че създаденото от Вас произведение може да бъде използвано само от Вас, само Вие може да се разпореждате с него и може да забраните на всяко трето лице да го използва без Ваше разрешение, а когато някой използва Вашето произведение, то той Ви дължи възнаграждение за всяко поредно използване. Това е една и от основните ползи от авторските права, а именно възможността да отдавате ползването на Вашето произведение на трети лица срещу заплащането на възнаграждение чрез авторскоправен лицензионен договор.

 

Съдебна защита. 

В случай че някой нарушава Вашe авторско право, като ползва Вашето произведение без Ваше разрешение, то това представлява нарушение на интелектуална собственост. Казаното сочи, че можете да ангажирате съдебната отговорност на нарушителя, като го осъдите да спре да използва Вашето произведение(чл.95б, ал.1, т.2 от ЗАПСП), да преустанови нарушението и да Ви заплати обезщетение(чл.95 от ЗАПСП). Авторът може също да иска от съда да се установи нарушението(чл.95б, ал.1, т.1 от ЗАПСП), както и да бъдат иззети неправомерно възпроизведените екземпляри от произведението(чл.95б, ал.1, т.3 от ЗАПСП) или презаписващите и декодиращите устрийства, използвани за извършване на нарушението(чл.95б, ал.1, т.4 от ЗАПСП). Описаните няколко иска по ЗАПСП предоставят на автора адекватен способ, по който той да защити произведението си и интелектуалния си труд в съда. Компетентните съдилища, които разглеждат авторскоправните искове като първа инстанция са окръжните.

 

Административна и наказателна защита. 

Нарушителите на авторски права носят административно-наказателна отговорност(виж чл.96е – чл.97 от ЗАПСП), както и наказателна отговорност. Първата се администрира и налага от Министерството на културата, а за втората с жалба по чл.172а от НК може да бъде сезирана и съответната районна прокуратура. 

 

Регистрационен режим на авторски права.

В европейската правна доктрина не съществува опцията за регистрационен режим на авторско право и авторски произведения, тъй като те възникват от датата на публичното си обективиране по закон. През последните няколко години се практикува възможността авторските произведения(включително на български правни субекти) да се регистрира в САЩ. Този регистрационен режим улеснява доказването на времевото обективиране на Вашето произведение, като правната защита покрива всичките 165 страни членки на Бернската конвенция, включително България и голяма част от страните членки на ЕС. Регистрацията се осъществява в Американското авторскоправно ведомство (U.S copyright office) чрез провеждането на специфична административна процедура по вписване на съответното авторско произведение - в библиотеката на Конгреса в САЩ. По този начин авторът успява да регистрира своето авторско право в международен аспект, като защитата се разпростира практически във всички развити индустриални държави, подписали Бернската конвенция. 

 

Ако имате нужда от адвокат, специалист по авторско право в гр.Пловдив, моля обърнете се към екипа на "Костов и партньори" сега и тук:

Имейл - Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. или директно към адвокат Атанас Костов на този телефон: 0888915215

 

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2024 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns