Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

"КОСТОВ И ПАРТНЬОРИ" - КОИ СМЕ НИЕ?

 

 

 

"Костов и партньори" е тясно специализиран юридически офис в гр.Пловдив, който работи професионално в областта на гражданското право - в частност търговско право, облигационно право, картелно право, изпълнителен процес, интелектуална собственост и права на човека. Кантората има за цел консултирането на широк кръг от клиенти, търговци и потребители, на които да бъдат предоставени възможно най-адекватните юридически съвети, касаещи конкретен специфичен правен проблем.

 

Екипът на "Костов и партньори" е насочен към предоставяне на висококачествени юридически услуги на български и чуждестранни фирми, инвеститори, търговци и клонове на фирми, които желаят по-пълно да осъществят търговските си интереси, като получат една правилна и коректна информация за правата си в областта на търговското право.

 

Адвокатите на "Костов и партньори" са изградили добри практики по предоставяне на квалифицирани юридически становища и правни консултации на българските и чуждестранни инвеститори в различни сфери на правото като: учредяване на местни търговски дружества и такива с чуждестранно участие и вписването им в Търговския регистър, регистрация на търговски представителства и клон на чуждестранно юридически лице, процесуално представителство в съда по търговски спорове, консултации относно избягване на двойното данъчно облагане, както и пълно юридическо обслужване на търговската дейност на чуждестранните инвеститори в България.

 

Адвокатите на "Костов и партньори" имат дългогодишен опит и по арбитражни спорове във всички арбитражни съдилища в страната, сключване на арбитражни споразумения и извънсъдебно разрешаване на арбитражни дела, изготвяне на арбитражни клаузи, касаещи договори и т.н.

 

Екипът на "Костов и партньори" има дългогодишен опит в процесуалното представителство по спорове, касаещи права на човека пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург(ЕСПЧ). ЕСПЧ е орган към Съвета на Европа, юрисдикцията на който се разпространява върху всички държави-членки на Съвета на Европа, ратифицирали Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и включва всички въпроси, отнасящи се до тълкуването и приемането на Конвенцията във връзка с международни дела и жалби на отделни лица.

 

 

 

 

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2024 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns