Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Политика на поверителност

Ние от "Костов и партньори" уважаваме правото Ви на поверителност. Независимо дали встъпвате в отношения с нас като служител, клиент, потребител, гражданин и др., Вие имате право Вашите лични данни да бъдат защитени. Такива данни може да са Вашето име, телефонен номер, електронен адрес (email) и др.

Събиране на лични данни

Ние събираме информация от Вас, когато използвате формата за контакт в нашия сайт. Събраната информация включва Вашето име, имейл адрес и всяка друга лична информация, която доброволно сте описали в съобщението до нас.

Бихме използвали личните Ви данни, за да отговорим на запитването Ви или за да Ви осигурим достъп до специална информация. Предоставената от Вас лична информация няма да се предоставя на трети лица, освен ако не бъде изискана от специално оределени в Регламента за защита на личните данни държавни или упълномощени органи/лица.

Автоматично събрана информация, която не представлява лични данни

При посещението на нашия сайт, автоматично се събира обща информация на случаен принцип, която не е лична (вид на използвания браузър, брой посещения, средно прекарано време, разгледани страници). Ние използваме тази информация за статистически цели, обобщено с цел определяне атрактивността на нашия уеб сайт и информацията в него.

Защита на данните

Ние прилагаме комплекс от технически и организационни мерки за сигурност за защита на Вашите Лични данни от незаконен или неоправомощен достъп или използване, както и срещу инцидентна загуба или увреждане на тяхната цялост. Тези мерки са разработени в съответствие с използваните от нас информационни технологии и свързаните с тях разходи, както и при спазване на стандартите и практиките, прилагани в нашите вътрешни правила.

Разкриване на лични данни

В зависимост от целите, за които събираме Вашите Лични данни, ние може да ги разкриваме на следните категории получатели:
a) На наши оправомощени служители в рамките на нашата организация:
б) Трети лица – например, доверени дружества, които може да използват Вашите Лични данни, за да Ви предоставят услуги и/или информация, които сте поискали. Ние изискваме от тези дружества да спазват приложимото законодателство и тази политика и да обръщат специално внимание на поверителността на Вашата лична информация;
в) Други трети лица, когато се изисква от закона или е необходимо за защита на законен интерес на нашата организация:

  • Да изпълнява закона, искания от държавни органи, съдебни решения, съдебни процедури, задължения, свързани с отчетност и предоставяне на информация към държавни органи и т.н.;
  • За потвърждаване или налагане на изпълнение на процедурите и договорите на "Костов и партньори";
  • За защита на правата, собствеността или безопасността на "Костов и партньори" и/или нашите клиенти;

Трансфер на данни извън Европейската Икономическа Зона (ЕИЗ)

Вашите Лични данни може да бъдат трансферирани към получатели, които е възможно да се намират извън ЕИЗ, както и могат да бъдат обработвани от нас и тези получатели извън ЕИЗ. Ние прилагаме подходящи конкретни мерки за осигуряване на адекватно ниво на защита на Вашите Лични данни при трансфер към държави извън ЕИЗ, които като цяло не осигуряват същото ниво на защита на данните, което се прилага в ЕИЗ.
Ние винаги ще Ви информираме по ясен начин, когато Вашите Лични данни биват трансферирани извън ЕИЗ. Тази информация ще Ви бъде предоставяна чрез специални уведомления за поверителност, свързани конкретни услуги (включително електронни съобщителни услуги), електронни бюлетини, напомняния, проучвания, покани за събития и т.н.

Достъп до Вашите лични данни

Имате право на достъп до Вашите Лични данни, които ние обработваме и ако тези Лични данни са неточни или непълни, Вие имате право да поискате поправянето или изтриването им.

Организирали сме възможност за контакт по въпроси, свързани със Защита на Личните Данни, където ще отговаряме на Вашите въпроси или искания, свързани с настоящата Политика, специалните уведомления за поверителност, Вашите Лични данни (и тяхната Обработка).

Може да отнасяте всякакви въпроси, искания или оплаквания във връзка с прилагането на тази Политика или упражняването на Вашите права, както са описани в тази Политика, към следните контакти по въпроси, свързани със Защита на Личните Данни:
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Връзки с други сайтове

Сайтът на Kantorite.bg съдържа връзки към други сайтове. Ние не носим отговорност и не влияем върху съдържанието и/или поддържането на тези сайтове и не отговаряме за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

Право на промяна

Запазваме правото си да променяме настоящата политика за поверителност по всяко време. Всяка промяна ще бъде отразена на настоящата страница и ще влезе в сила веднага след публикуването й.

Последна промяна: 25 февруари 2019г.

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2024 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns