Работно време:
Пон - Пет: 9:00 - 18:00
Телефон:
+359 888 915 215
E-mail:
office@kostovpartners.bg

Публикации

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

 

Картел. Картелни споразумения. Правен режим.

 

Терминът „картел” произхожда от германската правна система, като първоначално е използван през 1880г., за да се обозначават консорциуми или обединения от предприятия. По късно през 1930г. този термин навлиза и в англо-саксонското право. Интересен исторически факт, е че малко преди началото на Втората световна война (около 1940г.) наименованието „картел” се ползва в контекста на анти-германските настроения, като с него се обозначава „икономическата система на врага”. В самото начало на съществуването си, картелите представляват стабилна и бързо развиваща се икономическата структура, но постфактум в рамките на американската антитръстова кампания се поема юридическата битка за забраната им в световен мащаб. Картел или картелно споразумение е вид монополно, формално или неформално юридическо и/или икономическо съглашение за съгласуване на пазарни стратегии или поведение, касаещи практически независими стопански субекти, с оглед определяне на сходни или идентични финансови параметри на предлагани стоки или услуги.

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна

Съотнасяне между преклузиите при перемпция и общата погасителна давност относно задължения, произтичащи от договор, обезпечени със запис на заповед.Много често в практиката задължения, които произтичат например от вноските по един лизингов договор се обезпечават с издаване на запис на заповед. В хипотезата на чл.417 от ГПК, както самият лизингов договор, така и записа на заповед(който е фактически обвързан с него) представляват самостоятелно годно извънсъдебно изпълнително основание за издаване на изпълнителен лист, но на различно основание - в първия случай(чл.417, т.5 ГПК) се цели престъпването към изпълнение по една каузална сделка и връщането на самата лизингована с нея вещ, докато във втората хипотеза(чл.417, т.9 ГПК) целта е незабавно изпълнение в полза на кредитора по отношение на негово парично вземане, произтичащо от записа на заповед като ценна книга с менителничен ефект. 

logo-footer_new.png
Пловдив
ул. Цоко Каблешков 10, ет.2
+359888915215
office@kostovpartners.bg
© 2023 Kostovpartners.bg. Всички права запазени. Уеб дизайн CreateDesigns